Rudolf Řepka: „Jde nám o důvěryhodnost a transparentnost fotbalu!“

Rudolf Řepka: „Jde nám o důvěryhodnost a transparentnost fotbalu!“

Nová sezona se o víkendu rozběhla v obou profesionálních soutěžích, ty nižší po celé fotbalové vertikále je budou brzy následovat bez ohledu na to, že český fotbal prožívá v posledních měsících nelehké až krizové období. Stejně tak se nezastavil chod sekretariátu FAČR, třebaže ho citelně zasáhly vlekoucí se problémy s poskytnutím finančních prostředků z dotačních programů MŠMT na všech úrovních. Nejen o tom je obsáhlý rozhovor s RUDOLFEM ŘEPKOU, generálním sekretářem největšího sportovního svazu…

Zdá se, že Fotbalová asociace je pod neustálou kritikou a veřejnost ji spojuje jen s nekalými praktikami různého druhu…

„No, vidíte a já paradoxně musím říci, že za poslední dva roky jsem měl z chodu FAČR a naší práce hodně dobrý pocit. Cítil jsem, že se přestalo v našem fotbale politikařit a bojovat o funkce. Asociace v poslední době představila řadu skvělých projektů a myslelo se konečně především na reálný fotbal. Jemně to snad jen změnila poslední červnová nešťastná volební VH FAČR, ale ani ta nezměnila smysluplnost nastavení všech našich projektů.“

Nevěděli jsme, že je život na FAČR tak idylický…

„Asi si dokážeme všichni představit, že do ideálu to má pořád ještě daleko. Musíme si přiznat, že v tuto chvíli nás především sužují finanční problémy způsobené situací na MŠMT. Celý sport a tudíž i fotbal jsou v naprosto kritické finanční situaci. Je už srpen a sport stále neobdržel finanční prostředky, které jsou pro něj životně důležité! My jako fotbal, a myslím, že nejsme jediným sportovním svazem, jsme proto již museli přistoupit ke krizovému scénáři. Především nemůžeme odeslat finance našim 3.500 klubům, 76 okresům, 14 krajům či 8 akademiím. Tedy našim klíčovým subjektům, ve kterých provozuje fotbal všech téměř 330 tisíc členů FAČR. K těm všem by měli jít z Programu V. finanční zdroje ve výši cca 260 mil Kč. Tyto prostředky v naší velké fotbalové rodině životně chybí!“

Citelný nedostatek financí se ale zřejmě dotkne i dosavadní struktury strahovského sekretariátu!

„Samozřejmě! Na začátku tohoto roku jsme počítali, že do našich fotbalových projektů vložíme téměř 125 milionů korun. Proti naší vůli však musíme rušit projekty a to i ty významné, které sbírají mezinárodní ocenění. Musíme rovněž také zeštíhlovat organizační strukturu svazu, tedy propouštět lidi. A když je nuceno odejít téměř dvacet lidí z devadesáti, věřte mi, že vám jako šéfovi není moc dobře na duši.“

Čekáte, že se tato svízelná situace v dohledné době zlepší?

„Musíme být optimisté! Jsem přesvědčen, že zase bude lépe! Vše nasvědčuje tomu, že MŠMT v nejbližší době bude finance konečně rozesílat. Byly už zveřejněny objemy zmiňovaného velmi důležitého Programu V, které nás ale nesmírně překvapily v tom negativním smyslu. Ministerstvo totiž fotbalu přidělilo ještě nižší částku, než tomu bylo minulý rok! Stačí, když sečteme stejný dotační Program V. a výnosy z loterií, které jsme dostali přímo od ČOV v roce 2016. Pro fotbal to tedy znamená, že zřejmě obdržíme o dalších 25 milionů korun méně, než s čím jsme v rozpočtu původně počítali, což vyvolá automaticky další vlnu brutálních škrtů v rozpočtu FAČR. Jako FAČR nám teď nezbývá nic jiného, než se ptát MŠMT a požadovat zveřejnění klíče, podle kterého byly finanční prostředky z toho Programu V. rozděleny. Předpokládali jsme, že obdržíme při výši členské základny více jak 397 milionů korun. Rozdíl je tedy více než 37 milionů a nikdo z nás ve vedení netuší, proč tomu tak je?! Věřím ale, že nám MŠMT klíč rozdělení předloží nebo aspoň vysvětlí důvody, které k tomuto kroku vedly…“

Až finanční prostředky na FAČR dorazí, co se s nimi následně stane?

„V těchto dnech již velmi intenzivně připravujeme distribuci finančních prostředků do fotbalového prostředí. Vzhledem k tomu, že chceme projít jistou sebereflexí a chceme být opravdu maximálně transparentní a otevření, připravujeme řadu opatření, která nás administrativně posunou dál. Máme již zřízen tzv. transparentní bankovní účet, na kterém bude moci každý sledovat denní pohyb dotačních toků do fotbalového prostředí. Ještě předtím, než budou finance odeslány, musí ale subjekty, tedy okresní a krajské svazy a také kluby, splnit nutné náležitosti, které po FAČR chtějí ministerští úředníci. Na rozdíl od MŠMT a let minulých však vše chystáme bezdotykově elektronicky. Vše se bude odehrávat v našem Informačním systému.“

Fotbalové subjekty tedy budou s FAČR komunikovat, nahrávat dokumenty a podepisovat smlouvy vždy jen přes IS FAČR, stejně jako tomu je např. při Fotbalové (R)Evoluci?

„Přesně tak! Chceme zkvalitnit servis funkcionářům na okresech, v krajích, ale především těm v členských klubech. Chceme vyjít vstříc fotbalovým subjektům, tak aby nemusely nikam cestovat, aby si nemusely cokoli tisknout, či aby nemusely odesílat dokumenty ve fyzické podobě poštou.“

Všechny tyto aktivity neberou jen čas, energii, ale v konečném důsledku i finance…

„Cítíme, že se i v tomto případě musíme držet hesla, že v jednoduchosti je síla. To je vždy naše prvotní myšlenka. Vše chceme vždy maximálně zjednodušit a vše zároveň i urychlit! A to i veškeré procesy spojené s rozdělováním dotací. Chceme také především minimalizovat byrokracii, tedy maximálně se vyhnout papírování. Každopádně důležitému administrování se úplně vyhnout nelze, a tak bude povinné nahrát do Informačního systému FAČR základní údaje o organizaci, aktuální Stanovy subjektu, potvrzení o vedení bankovního účtu, výpis z veřejného rejstříku, řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok s přehledem o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, čestné prohlášení o bezdlužnosti a budeme potřebovat také plnou moc administrátora klubu, který bude zplnomocněn statutárními orgány subjektu k „autorizaci“ dotační smlouvy v Informačním systému. Jen tak bude možné garantovat, aby čerpání dotace bylo legislativně absolutně neprůstřelné. Bez splnění těchto náležitostí, které jsem vyjmenoval, nebude klubům odeslána dotační smlouva a nebudou tak moci získat finanční dotace.“

To nezní tak složitě, vždyť stejné dokumenty musí kluby při žádosti na MŠMT předkládat už nyní!

„Máte pravdu. U nás to jen navíc naskenují, vloží do systému a po elektronickém podpisu smlouvy jim obratem přijdou ihned finanční prostředky. Bude to jen otázka několika málo dní. V případě skvělé koordinace všech složek bude moci být splněno vše za pouhý jeden den! Pokud vím, tak právě MŠMT se s distribucí Programu VIII., což je klíčový program a vlajková loď ministerstva, kdy jdou dotační zdroje přímo do jednotlivých klubů, trápilo několik měsíců a ani teď na začátku srpna nejsou všechny finanční zdroje vyplaceny. Na FAČR to bude záležitost několika málo dní. Věřím, že to bude další významný krok v servisu pro naše členy. Systém finalizujeme, ale dokončit ho však můžeme až ve chvíli, kdy budeme znát přesné dotační rozhodnutí ze strany ministerstva. Pak můžeme systém nastavit během několika týdnů. Naší ambicí je, aby finanční zdroje doputovaly k finálním uživatelům nejpozději do konce srpna. Ještě jednou ale zdůrazňuji, že jsme v tomto směru závislí na rozhodnutích MŠMT.“

A co kontrola použití těchto dotačních prostředků? Myslí i na to Váš systém?

„Kontrola je jednou z klíčových součástí tohoto procesu. Fotbal, stejně jako celý sport, musí projít sebereflexí. Všichni si musíme uvědomit, že je absolutně nezbytné a nesmírně důležité, aby celý český sport byl důvěryhodný a široká veřejnost mu zase věřila. Z tohoto důvodu budeme mít také elektronické vyúčtování kompletní dotace, které budou muset všechny kluby předložit.“

FAČR už se ale v poslední době dost výrazně snaží, aby byl otevřený a férový. Například jako první velký sportovní svaz vyčistil členskou základnu a přiznal přesné počty svých členů…

„Jako FAČR jsme již v nedávné minulosti udělali opravdu poměrně hodně pro to, abychom byli důvěryhodnou organizací. Ve vyčištěné členské základně dnes máme jen „živé“ členy, což je podloženo jednak fyzickou či elektronickou přihláškou za člena Fotbalové asociace, tak i zaplacením členského příspěvku. Naši členové tedy opravdu existují. Z původních 650 tisíc klesla naše členská základna nejdříve na 280 tisíc, dnes registrujeme téměř 330 tisíc členů! Bylo to odvážné politické rozhodnutí vedení FAČR, i když každý věděl, že jedno z nejzásadnějších hodnotících kritérií na MŠMT, podle kterého se rozdělují sportovním svazům miliony korun, je právě členská základna. Chtěli jsme být i lídry v očistě a hrát rovnou hru jako vůbec první sportovní svaz! Osobně si ale vážím ještě více průlomových procesů spojených s naší dnes už proslulou Fotbalovou (R)Evolucí.“

Co tím konkrétně myslíte?

„V roce 2015 jsme na celém území České republiky zavedli projekt tzv. Fotbalová (R)Evoluce, což je digitalizace fotbalových agend. Díky online zápisům, které se pořizují ze všech mistrovských utkání na všech úrovních, například víme naprosto přesně, kolik se o každém víkendu či za celý rok odehrálo soutěžních zápasů, a jací hráči v daných utkáních nastoupili! Součástí (R)Evoluce jsou ale také elektronické přestupy, takže už nemusíte cestovat do hlavního či krajského města kvůli přestupu hráče, ale uskutečníte ho pohodlně z domova nebo z kanceláře. To je velmi významná pomoc pro sportovní agendu funkcionářů klubů. Další moduly tohoto projektu jsou pak spojeny s transparentností.“

Které do této kategorie řadíte?

„Za prvé jsou to tzv. sběrné faktury, které vystavuje FAČR měsíčně každému ze zhruba 3.500 členských klubů. Na této faktuře se pak objevují všechny platby za rozhodčí, přestupy, startovné, pokuty a další platby v daném aktuálním měsíci. Sběrná faktura pak směřuje zcela transparentně jak k nám, tak do účetnictví samotného klubu. V minulém kalendářním roce se v tomto systému pohybovalo kolem 170 milionů korun. Také rozhodčí vystavují FAČR své měsíční faktury za odřízená utkání a vkládají je i do vlastního účetnictví. Z těchto příjmů pak řádně odvádějí vyměřenou daň! Zde se v roce 2016 zcela transparentně protočilo 138 milionů korun. Můžete si tedy spočítat, o jaké finanční zdroje je díky fotbalu bohatší, zdůrazňuji transparentně, státní rozpočet.“

Které projekty jsou pro FAČR klíčové a chcete v nich dál pokračovat?

„Především se staráme o to, abychom zdokonalovali projekty, které sbíraly mezinárodní ocenění, což jsou již uvedené projekty „členství“, „Fotbalová (R)Evoluce“ či projekt spojený s nábory, který všichni znají pod názvem Můj 1. gól. Všechny tyto projekty získaly významné ocenění od UEFA, byly vždy vyhlášeny jako UEFA projekt roku a to v letech 2012 a 2015. Hodně energie jsme ale začali věnovat také dalším projektům jako např. ženská kopaná, která je pro nás velmi perspektivní fotbalovou kapitolou.

Jestli chceme nějak výrazně růst v naší členské základně, mělo by to být právě tímto směrem. Dále vytváříme velkou fotbalovou rodinu, což jsou společné projekty s Ligou (LFA), organizací zastupující hráče (HFU), internacionály (NFI), trenéry (UČFT) a agenty (AFA). Licencujeme amatérské kluby, provozujeme trenérské licence pro rodiče a učitele, organizujeme sociální programy pro seniory a postižené. Věnujeme se také regionálním akademiím, ve kterých se staráme o naše nejtalentovanější fotbalisty a snažíme se jim poskytnout ten nejlepší servis a podporu k tomu, aby se dál výrazně zlepšovali. Každý z těchto výše uvedených projektů je vždy klíčový pro jednu z velmi početných skupin v rámci FAČR.“

Kam tím vším FAČR směřuje?

„Jde nám především o to, aby naše fotbalová rodina byla co nejpočetnější – tedy cílíme na kvantitu. Z této kvantity se pak snažíme pečovat o kvalitu, proto se věnujeme těm nejtalentovanějším. Tedy tak abychom v budoucnu měli jak nesmírně silné zázemí grassroots fotbalu, tedy neprofesionálních fotbalistů, trenérů a funkcionářů, ale také v mezinárodním měřítku konkurenceschopné profesionální soutěže, které nám vychovají také co nejlépe připravené elitní hráče pro reprezentační týmy všech věkových kategorií a na vrcholu pyramidy pro český národní tým.“

V květnu FAČR velmi úspěšně uspořádal mistrovství Evropy hráček do 17 let, které však bohužel zůstalo ve stínu jiných událostí souvisejících s českým fotbalem…

„Pořadatelství evropského šampionátu této nejmladší věkové kategorie bylo vrcholem našeho snažení, přivést co nejvíce děvčat do fotbalu. Do uspořádání finálového turnaje jsme přinesli absolutně nový prvek a to tzv. „Fotbalové festivaly plné zábavy a sportu“. Hráli jsme v naprosto netradičních časech, neboť utkání měla výkop v 11 hodin. Zaměřili jsme se tím především na školáky, což se nám hlavně na prvním zápase Česko – Francie fantasticky povedlo. Byli jsme nadšeni, když jsme 10 tisícovek školáků viděli nejdříve soutěžit na přilehlých prostranstvích plzeňského stadionu a poté také fandit na tribunách. Atmosféra na utkání byla naprosto skvělá, a proto doufáme, že fotbal jako sport oslovil také mnoho školaček, protože jsme ukázali tento stále populárnější ženský sport, myslím, v tom nejlepším světle.“

Juniorské reprezentace bývají o pár let později základem těch seniorských. Letos si čeští mladící zahráli hned na dvou závěrečných turnajích mistrovství Evropy – „jedenadvacítka“ v červnu v Polsku a „devatenáctka“ v červenci v Gruzii, odkud dokonce přivezla bronzové medaile!

„Fotbal v Evropě se v posledních letech nesmírně vyrovnal jak na klubové, tak i reprezentační úrovni. A když na EURO hráčů do 21 let postoupí jen nejlepších dvanáct zemí a EURO hráčů do 19 let dokonce pouze osm, tak již samotná účast mezi kontinentální Evropou je velkým úspěchem, který bohužel nedokážeme ve fotbalové veřejnosti i v médiích ani docenit… Vždyť na obou šampionátech startovaly reprezentační výběry pěti zemí – Anglie, Německa, Portugalska, Švédska a Česka! Nepovedlo se to tedy ani takovým velmocem evropského fotbalu, jakými jsou dlouhodobě Španělsko, Itálie nebo Francie…“